Proč zapsat spolek do CFBA?

Zapsáním spolku pod CFBA (Czech Freestyle BMX Association) přinášíte nejenom výhody pro váš spolek, ale i pro celou freestyle BMX komunitu. Jedním z hlavních benefitů je posílení soudržnosti a rozvoje sportu jako celku. Spolek se stává součástí aktivní a jednotné komunity, což posiluje jeho postavení a význam ve společnosti.

Dále je spojení s CFBA výhodné z hlediska vyjednávacích pozic při získávání finančních prostředků. Asociace má díky svému postavení přístup k dalším možným dotacím a sponzorským příspěvkům, což může pozitivně ovlivnit financování jak pro celou scénu, tak i pro jednotlivé spolky. Tímto způsobem lze lépe podporovat a rozvíjet lokální závody, mistrovství republiky a další sportovní události, které jsou pro rozvoj freestyle BMX nezbytné.

Jako člen asociace má spolek také možnost účastnit se valných hromad a podílet se na rozhodování o směřování a prioritách sportovního prostředí v České republice. Tím se stává aktivním účastníkem formování budoucnosti freestyle BMX scény v zemi. 


Jak na to? Stačí vyplnit přihlášku a po jejím schválení (o kterém budete informování) uhradit roční členský příspěvek.

© Copyright 2023 Czech Freestyle BMX Association. All Rights Reserved.

HTML Generator