Historie spolku

Nejnovější vývoj

V listopadu roku 2022 inicioval tehdejší jediný aktivní člen a současný předseda asociace Erik Figar tzv. Pokec o Freestyle BMX, na kterém se sešlo asi 20 lidí se zájmem o budoucnost české scény i asociace. Hlavním tématem tohoto setkání byla výrazná změna stanov asociace a přítomní se dohodli na jejich přibližném obsahu.

V následujících měsících Alex Rovný a Marie Brožová tvořili nové stanovy a jejich přesné znění konzultovali s účastníky zmíněného pokecu. Po jejich dokončení byly stanovy předány tehdejšímu vedení asociace ke schválení.

Na konci března 2023 se sešli všichni 4 tehdejší členové spolku a nové stanovy schválili.

8. května 2023 proběhla valná hromada, na které bylo přijato 30 nových členů, zvolen nový předseda, ustanoven výkonný a kontrolní výbor.


Předchozí období
... připravuje se ...

© Copyright 2023 Czech Freestyle BMX Association. All Rights Reserved.

Website Builder Software