Obecná nominační kritéria pro veškeré reprezentační výjezdy v roce 2024 již brzy


Výběr reprezentantů

Výběrové řízení pro reprezentační výjezdy na Světový pohár, závody úrovně C1, tréninkové výjezdy, apod. se řídí dle nominačních kritérií platných v daném roce. Před každým výjezdem je výběr reprezentantů řízen aktuálním bodováním dle nominačních kritérií, zahrnujících jednotlivé priority.

Výběr reprezentantů se může průběžně měnit, tedy pokud mezi jednotlivými výjezdy některý jezdec nasbírá více bodů a posune se tak na vyšší místo v pořadí, nahradí dosavadního reprezentanta.
Výběr reprezentantů bude proveden zpravidla 14 dní před výjezdem (pokud není specifikováno jinak).

Nominační kritéria pro výběr reprezentantů v disciplíně PARK pro kategorie ELITE Men a ELITE Women pro rok 2023

Nominace bude posuzována jako součet čtyř níže popsaných kritérií. V případě nominační shody bude přihlíženo zejména ke vzájemných soubojům sestupně dle kritérií.

Nominace může být posuzována také na základě umístění v závodech SP. Toto kritérium bude posuzováno individuálně.
Reprezentační trenér má právo udělit výjimku z těchto pravidel a předložit Komisi BMX, v opodstatněném, odůvodněném a mimořádném případu, nominační návrh mimo uvedená kritéria. Tato nminace bude platná až po schválení Komisí BMX ČSC a následně Prezidiem ČSC.

 1. Startovací CFBA body na základě roku 2022
  Každému jezdci je na základě jeho výsledků z roku 2022 přiděleny
 2. Počet získaných UCI bodů v individuálním rankingu za závod MČR Park v roce 2023
  Mistrovství České republiky se koná jednou ročně a UCI body za umístění jsou přidělovány následovně:
  1. místo   ______     200 bodů
  2. místo   ______     160 bodů
  3. místo   ______     130 bodů
  4. místo   ______     110 bodů
  5. místo   ______     90 bodů
  6. místo   ______     70 bodů
  7. místo   ______     50 bodů
  8. místo   ______     30 bodů
  9. místo   ______     20 bodů
  10. místo   _____     10 bodů
 3. Počet získaných UCI bodů v individuálním rankingu za závody C1 v roce 2023
  C1 je oficiální označení UCI pro mezinárodní závod. Těchto závodů se může zúčastnit každý jezdec s platnou UCI licencí. UCI body přidělované na závodech úrovně C1 jsou shodné s body udělovanými na národním mistrovství (platí tedy stejná tabulka, jako výše).
 4. Počet získaných CFBA bodů v individuálním rankingu za závody kategorie LZN v roce 2023
  Body z českých závodů označených LZN (Lokální Závod s Nominační hodnotou), které nejsou oficiálními UCI body, ale dávají příležitost i jezdcům, kteří se do zahraničí ještě nevydali. Tyto body jsou udělovány dle umístění takto:
  1. místo   ______     100 bodů
  2. místo   ______     80 bodů
  3. místo   ______     65 bodů
  4. místo   ______     55 bodů
  5. místo   ______     45 bodů
  6. místo   ______     35 bodů
  7. místo   ______     25 bodů
  8. místo   ______     15 bodů
  9. místo   ______     10 bodů
  10. místo   _____     5 bodů
Specifikace uzavření nominací:

Mistrovství Evropy: 20 dnů před oficiálním začátkem
Mistrovství Světa: 30 dnů před oficiálním začátkem

Nominační kritéria pro výběr reprezentantů v disciplíně PARK pro kategorii Junior 
pro rok 2023

Nominace bude posuzována analogicky jako v případě Elite bodování, s přihlédnutím k aktivitě jezdce po celý rok 2022.

 1. Umístění v závodě Mistrovství České republiky Freestyle BMX Park 2023
 2. Umístění v závodech LZN v roce 2022

© Copyright 2023 Czech Freestyle BMX Association. All Rights Reserved.

Drag and Drop Website Builder