Dotace pro spolky

Pro spolky, jako jsou ty zaměřené na Freestyle BMX, existuje několik způsobů, jak získat finanční prostředky na podporu jejich činnosti. Jednou z cest jsou dotace.

Kolik je možné dostat?

To je dost individuální. Záleží na dotaci, účelu, velikosti spolku/akce atd. Velice zjednodušeně se dá říct, že menší spolek může získat z každé dotace jednotky tisíc, větší spolek desítky tisíc, zajetý spolek s větší působností i statisíce.

Co je většinou potřeba?

- Spolek už nějakou dobu funguje (nemusí to být podmínka, ale některé dotace požadují, aby spolek alespoň 2 roky fungoval)

- Datová schránka spolku (není podmínkou, ale výrazně ulehčí podání žádosti)

- Bankovní účet spolku (podmínka u 99% dotací)

- Chuť vložit trochu času do žádosti o dotace.
   Poprvé se může zdát, že jde o spoustu papírování – jakmile ale poprvé do dotací naskočíte, ty další jdou už celkem jednoduše. 

Na co si dát pozor

- Většina dotací požaduje jako podmínku, aby spolek od členů vybíral členské příspěvky. Podmínka příspěvků může být jiná v každém městě/kraji, většinou jde o alespoň 100 Kč / rok.

- Hlídejte si termíny pro zaslání žádosti. Většina má deadline do konce roku, některé ale třeba už do konce listopadu. Některé jsou dokonce rozdělené, např. na pololetí.

- Některé dotace požadují minimálně 2 roky fungování spolku od jeho založení, abyste mohli žádat o finance.

- Pohlídejte si časový úsek, ve kterém můžete peníze utratit. Např. podpora z kraje je někdy rozdělená na půlroky. 

A) Dotace města

Každé město má trochu jiné podmínky. Dotace, o kterou byste měli jako spolek žádat, je neinvestiční sportovní dotace na činnost. Dokument s jejím zněním by měl být dostupný na webu vašeho města. Některá města mají dotaci ještě dále dělenou na „provoz a údržbu“ nebo „sportovní akce“.

Důležité části dotace:

Deadline – nejen termín odevzdání žádosti, ale také její uzavření a vyúčtování. Některé dotace můžou být i časově omezené v tom smyslu, že peníze můžete použít pouze v určeném časovém termínu.

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje – Dotace často přesně specifikuje, za co můžete peníze utratit.

Vyúčtování – Některé dotace (většinou ty na provoz a údržbu) mohou být hrazeny jen z poloviny. V praxi to znamená, že pokud máte fakturu např. za 10 000 Kč, dotace vám zaplatí jen 5 000 Kč a druhou polovinu musíte hradit sami. U dotací k činnosti je obvykle hrazeno 100%, ale nemusí to být pravidlem.

B) Dotace kraje

Opět se liší v každém kraji. Zpravidla ale existují dvě dotace, které můžete využít:

Činnost spolku
Podobné městským dotacím, ale na krajské úrovni. Většinou jsou určeny pro využití podle účelu daného spolku, tzn. podle toho, co má spolek napsáno ve stanovách. Obvykle tedy tyto finance není možné využít např. na opravy a údržbu (např. oprava překážky), ale na hlavní účel spolku, např. tréninky, nákup drobného vybavení, výjezdy na závody apod. Součástí žádosti je většinou seznam členů spolku.

Sportovní akce
Někdy pojmenováno také jako jednorázové projekty. Tyto finance musí být použity přímo na danou akci (klasicky závod, jam, exhibice, …). Finance jde použít téměř na cokoliv, co přímo souvisí s pořádáním akce (např. zvukař, porota, speaker, výhry, ubytování, občerstvení, apod.). Součástí žádosti je většinou předběžný rozpočet, jehož výše musí být obvykle dodržena. Není vhodné proto rozpočet uměle navyšovat, jelikož je nutné na konci roku celou částku vyúčtovat.

C) Dotace z NSA

NSA, neboli Národní Sportovní Agentura, každoročně vypisuje dotační program Můj Klub. Příjem žádostí je obvykle na konci roku (přibližně v prosinci).
Tyto dotace jsou velice dobře popsány na webu NSA.
Žádost probíhá kompletně elektronicky prostřednictvím systému rejstriksportu.cz . Do toho systému se jednoduše zaregistrujete a následně pomocí datové schránky požádáte a potvrzení vašeho účtu. Potom už jen přidáte své členy (sportovce) a necháte si vypočítat výši dotace, o kterou můžete zažádat.
Výše dotace je závislá na věku sportovců a jejich činnosti. Velice obecně se dá počítat s přibližně 1 000 Kč / sportovec do 18 let. 

© Copyright 2023 Czech Freestyle BMX Association. All Rights Reserved.

No Code Website Builder