Valná hromada 2024

Schůze valné hromady CFBA proběhla 10. března 2024 v Pardubicích.

Sešlo se na ní 20 členů asociace, kterým není budoucnost tohoto sportu lhostejná.
Na schůzi byla členům představena zpráva o činnosti a hospodaření asociace v roce 2023, proběhlo hlasování o přijetí nového člena výkonného výboru za odstupujícího Dana Neumana, nebo byla diskutována povinnost reprezentantů být členy spolku.

© Copyright 2023 Czech Freestyle BMX Association. All Rights Reserved.

Drag & Drop Website Builder