Jak založit spolek:

Založení spolku v oblasti Freestyle BMX není tak složité, jak se může zdát. Stačí vám tři lidé, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let. A nemusíte být ani občané ČR.

První kroky

Nejdřív si jako skupina vypracujete návrh na registraci a stanovy spolku. Stanovy jsou základním dokumentem, který určuje pravidla a strukturu vašeho spolku. Měly by obsahovat minimálně:
- název spolku
- sídlo
- účel
- podmínky členství
- popis orgánů spolku
- zásady hospodaření

Stanovy si můžete vypracovat sami dle svých představ. Pokud hledáte nejjednodušší cestu, zde je pro vás připravená šablona jednoduchých, ale dostatečných stanov pro založení. 

Orgány spolku

Pro co nejjednodušší začátek bychom doporučovali pouze jednoduché složení o dvou orgánech:

Členská schůze – to jsou všichni členové spolku, a na schůzi společně rozhodují o tom, jak bude spolek fungovat.
Předseda spolku – tzv. statutární orgán – jeden z členů, který bude spolek zastupovat, podepisovat dokumenty, apod. Tato osoba bude zároveň podávat žádost o založení spolku.

*Toto je ta nejjednodušší forma spolku. Pro větší spolky bychom doporučovali strukturu a orgány více promyslet, zapojit Výkonný výbor, kontrolní komisi, atd. Nicméně pro založení spolku a nastartování lokální komunity je tato varianta dostačující.

Návrh na zápis

Založení spolku (návrh na zápis) je možné udělat jednoduše online. Je potřeba vyplnit formulář na následujícím odkazu:

https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessionid=kCjvKtoEhROrkAqGv9p4KFaj?0

K formuláři bude potřeba přiložit následující dokumenty:
- Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku
- Čestné prohlášení předsedy spolku
- Zápis z ustavující schůze (vzor bude doplněn)

Samotný online formulář je intuitivní, nicméně tady je několik rad, abyste měli založení co nejjednodušší.

1. Typ návrhu
Typ podávaného návrhu: Prvozápis
Požadovaná právní forma: Spolek

Kdy na co kliknout:
Na hlavní stránce je několik kolonek. Na obrázku je očíslováno, jak postupovat:

2. Soud a druh podání
Na začátku je potřeba zvolit Soud a druh podání. Váš krajský soud zjistíte na následujícím odkazu:
https://www.nssoud.cz/rozhodovaci-cinnost/pruvodce-rizenim/zjisteni-prislusnosti
Zadáte město vašeho sídla spolku a vyjede vám příslušnost. Pozor! Vás zajímá až poslední, tzn. Krajský soud.
Druh podání: Návrh


3. Předmětná část
Pokračujete kliknutím na Vyplnit předmětovou část.
*Vyplňte podle toho, jakou máte strukturu a stanovy. Zde je návod na nejjednodušší založení a vychází z toho, že máte stanovy dle našich doporučení.

Systém orgánů společnosti: Individuální (Předseda)
Název: Celý název (včetně zkratky z.s. nebo slova spolek. Například „Frýstajlová parta, z.s.“ nebo „Frýstajlový spolek“)
Sídlo: Vyplňte adresu – aby prošla, musíte kliknout na Dohledat adresu a vybrat z databáze
Účel: Zkopírujte ze stanov
Předměty vedlejší hospodářské činnosti: *nevyplňujte
Název nejvyššího orgánu: Členská schůze
Statutární orgán: Předseda
Člen statutárního orgánu: Osobní údaje předsedy (Jméno, rodní číslo, …). U bydliště je potřeba opět kliknout na Dohledat adresu
Funkce: Předseda
Den vzniku funkce: Dnem zápisu
Den vzniku členství: Dnem zápisu
Počet členů: Přesný počet 1
Způsob jednání: Zkopírujte ze stanov. Např. „Předseda jedná za spolek samostatně“
Kontrolní komise: *nevyplňujte
Nezapomeňte na konci kliknout na ULOŽIT


4. Závěrečná část
Pokračujte tlačítkem vyplnit závěrečnou část.

Navrhovatelé: seznam lidí, kteří byli na ustavující schůzi (minimálně tedy 3)
Tento návrh podává za navrhovatele: Údaje předsedy
Přílohy: Stanovy, Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla, Souhlas a prohlášení osob zapisovaných do rejstříku, Zápis z ustavující schůze. U každé přílohy pouze 1 vyhotovení.
Místo a datum vyplnění formuláře: dle reality
Nezapomeňte na konci kliknout na ULOŽIT


5. Generování podání a odeslání

Klikněte na Generovat podání – vygeneruje se vyplněný formulář. Ten můžete buď:
a) Poslat datovou schránkou předsedy
b) Vytisknout, podepsat, úředně ověřit podpis a poslat poštou na soudPo podání nezapomeňte pravidelně kontrolovat datovou schránku (nebo poštu, záleží, jak jste podali). Můžou vás vyzvat k doplnění/opravení některých údajů, na což máte jen určitý počet dnů. Pokud máte vše v pořádku, přijde vám vyjádření o úspěšném založení spolku. 

© Copyright 2023 Czech Freestyle BMX Association. All Rights Reserved.

No Code Website Builder