Czech freestyle bmx association - Česká freestylová bmx asociace - CFBA


Czech freestyle bmx association

Česká freestylová bmxová asociace

Zpět na novinky

Otevřený dopis Mata Hoffmana do UCI a IOC

Dnes ráno Mat Hoffman na svém Facebooku zveřejnil otevřený dopis ohledně sporu, který mezi sebou vede IBMXFF (International BMX Freestyle Federation – v čele s Mat Hoffmanem), UCI (Union Cycliste Internationale) a IOC (international Olympic Committee – Mezinárodní Olympijský výbor) už přes 15 let, aby IBMXFF získala právoplatné místo u stolu a mohla tak řídit  směr, jakým se bude Freestyle BMX na Olympiádě ubírat. Zde najdete volný překlad tohoto dopisu.

Jakožto ředitel IBMXFF jsem byl požádán o udržení progresu a nezávislosti našeho sportu, který řídí ti co ho žijí, milují a stále vyvíjejí. Při diskusi ohledně zapojení našeho sportu do Olympijských her jsem byl vždy opatrný, abych náš sport neprodal UCI. Tyto diskuze vznikly kvůli zájmu IOC o akční sporty a jejich touze přidávát je k olympijských hrám pod organizacemi jako UCI nebo FIRS, namísto nezávislého rozdělování těchto akčních sportů. K ochraně toho, jsme vytvořili neziskovou BMX freestyle federaci se členy reprezentující 17 zemí: the Internetional BMX Freestyle Federation (IBMXFF), která byla oficiálně založena v roce 2005. IBMXFF byla vytvořena k udržování vlivu na náš sport a kontrole naší komunity ve všech úrovních. Je to nezisková organizace tvořená jednotlivci, kteří po celá desetiletí formovali Freestyle BMX po celém světě a poskytují tak směr, jak se vyvíjet dál.

Cíl IBMXFF:

„Zlepšovat účast a progres propagací BMX Freestyle po celém světě. Poskytovat směr a základní principy jedinečného životního stylu a kultury Freestyle BMX. Podporovat spolupráci mezi jezdci, organizátory, Freestyle BMX průmyslem i událostmi. Chránit a udržovat více disciplín Freestyle BMX ve sprospěch všech.“

Formativní členové IBMXFF se původně sešli v UCI a Hein Verbruggen v Prosinci 2003. Doprovázel nás Johan Lindstrom z UCI. Zdálo se, že chápou jedinečnost našeho sportu a souhlasili s vytvořením dobrých pracovních vztahů, které by mohli umožnit Freestyle BMX některé možnosti, jakožto jedinečné pro mezinárodní federaci. Všichni tak začali praocvat na “dohodě o spolupráci“. Důležitou věcí bylo to, že se Freestyle BMX nestane součástí Národní cyklistické federace a zachová si svoji nezávislost.

Tato dohoda byla stvrzena formálním podpisem. Stalo se tak během tiskové konference na velké události v sídle UCI v Aigle (Švýcarsko), dne 17.června 2005. Přivezli jsme vert rampu do UCI Velodrome, kde Jay Miron, John Parker a Jamie Bestwick předvedli malou ukázku našeho sportu.

Následující rok (2006) jsme se s UCI setkali v jejich sídle v Aigle. Nyní šlo o jiný plán, který se projednával ve stejnou dobu,se souhlasem a směřem UCI a IOC. Skutečnost, že skateboarding získá stejné formální místo jako Freestyle BMX se zdálo být logické. Skateboarding tak mohl taktéž vstoupit do vztahu s UCI, aby se mohl zúčastnit Olympijských her a zároveň si tak zachovat svoji integritu a chránit svůj sport. Jednání probíhalo a vše se zdálo být v pořádku. Závěrečná schůze týkající se tohoto tématu se uskutečnila dne 4.června 2007 v Laussane (Švýcarsko), kde mě a ředitele ISF Garyho Reama navštívil Patrick McQuaid – ředitel UCI, několik zaměstnanců UCI a 3 reprezentanti IOC včetně ředitele sportu IOC. Zástupci IBMXFF byli informováni, že pokud UCI schválí vztah mezi IBMXFF a UCI, IOC ho příjme taky. Pokud by UCI dospělo k dohodě s mezinárodní skateboardingovou federací a zařadilo by tak skatebording jako disciplínu UCI, IOC toto příjme taktéž. V té době neexistovala žádná mezinárodní federace pro skateboarding, kterou by IOC znala. Proto byla navržena struktura, která by umožňovala Freestyle BMX a Skateboardingu samostatně řídit jejich sporty pod jednou mezinárodní federací s názvem ASIF.

Plánem bylo, aby oba tyto sporty byly přidány jako nové sporty na Olympijské hry v roce 2012 v Londýně. Poté však došlo k výrazným politickým problémům s IOC. Skateboarding změnil své plány a veškerá tato práce byla odložena stranou.

Já pokračoval v úsilí o nezávislost našeho sportu. Věřím, že díky této nezávislosti se s naším sportem lépe ztotožňuje mladá generace. Sporty Olympijských her se zdály být příliš kontrolované a řízené a přestaly tak přitahovat současnou generaci. Mým cílem bylo udržet IBMXFF jako nezávislý hlas v rámci UCI, který by se vyvinul jako náš nástroj pro jádro Freestyle BMX, aby zajistil čistotu v našem sportu i v naší nepřítomnosti. Pokud bychom se přizpůsobili tomu, že budeme reprezentováni nimi bez jakékoli naší nezávislosti a odpovědnosti, pak je zájem IOC o náš sport v rozporu s naším sportem samotným a taky účasti na Olympijských hrách.

V minulých jednáních jsem byl požádán o podepsání práv, včetně duševního práva našeho sportu, mistrovství světa, světového poháru a zdržel se jakýchkoli činností, které by mohli ovlivnit Freestyle BMX bez předchozího písemného souhlasu výboru UCI Freestyle BMX. Také jsem byl požádán o zrušení IBMXFF se všemi souvisejícími aktivitami, které spadají do UCI. S tímto jsem nemohl souhlasit.

Ve zkratce, neprodával bych náš sport řídícímu orgánu, který se na něm nikdy nepodílel a neměl o něj žádný zájem. Trval jsem na vytvoření přímého místa u stolu pro IBMXFF a naši komunitu (Sportovci a lídři našeho průmyslu) v rámci komise s většinovým hlasováním.

Tento současný agresivní tlak pro řízení našeho sportu UCI je od IOC. IOC požadoval, aby se Freestyle BMX přidal na Olympijské hry a apeloval na mládež. Komunikoval jsem s IOC ohledně těchto problémů v Srpnu 2017 a znovu v lednu 2018. Tvrdili, že se dohodneme jakmile bude zvolen nový ředitel. Vzhledem k tomu, že pan Lappartient byl zvolen ředitelem UCI, domáhal jsem se a vysvětloval naši situaci a historii, ale marně. Poté jsem dospěl ke komunikaci s IOC, které se ale nehodlalo zapojit. S tlakem UCI přizpůsobit se Freestlyle BMX přidělili minimum: 9 míst pro Muže, 9 míst pro Ženy.

Začátkem minulého roku jsem v únoru 2017 letěl do Lisabonu na diskusi. Navrhl jsem Dennise McCoye (zástupce ředitele IBMXFF) a mě, abychom se setkali a prodiskutovali naše obavy. Dennisovi nedovolili účast, kvůli tomu, co řekl, když ho USABMX zavedlo do síně slávy. Mluvil o tom, že není ve prospěch UCI. Namísto respektování jeho názoru, UCI zakázalo Dennisovi, aby se účastnil setkání v Lisabonu, navzdory jeho legendárním přínosům našemu sportu. Byl jsem znepokojen jejich neúctou k člověku, legendě našeho sportu a stále aktivnímu jezdci, jen proto, že nesouhlasil.

Řekl jsem jim, že jsme vytvořili Freestyle BMX jako naši vlastní definici sportu. Freestyle BMX je sportovní umění a životní styl. IBMXFF byla vytvořena společně s veterány našeho sportu aby pomáhala směrovat náš sport k autentičnosti a originalitě.

V Lisabonu jsme diskutovali o tom, že komise je tím nejdůležitějším, čím ovlivnit UCI, aby zastupovali Freestyle BMX tak, jako jsme byli zvyklý. Dodal jsem, jak je důležité, aby byla tato komise zkušená, s jasnými názory, schopná formovat budoucnost Freestyle BMX způsobem, který je legitimní sportu a jeho kořenům. Zeptal jsem se, jak se člověk dostane do komise a jak chtějí udržet komisi s čistým a správným názorem. Řekli, že neexistuje nominační proces a může tam být kdokoli. Prostě koho znají. Řekl jsem, že pokud je komise tím nejdůležitějším, je důležité udělat systém, který zajistí, aby v komisi seděli ti správní lidé. Freestyle BMX má spoustu názorů. To z něj dělá to co je, a to taky musí být přijato a chráněno. Navrhl jsem, aby využili našich obrovských zdrojů z IBMXFF, podle kterých by mohli vybrat ty nejkvalifikovanější lidi pro tuto komisi.

Nyní, jak jsme byli svědky, byla tato komise vytvořena bez IBMXFF. UCI podniká další kroky s jejich cílem převzít práva k našemu sportu, aniž by našli způsob, jak spravovat budoucnost našeho sportu ve spojení s IBMXFF v rámci UCI. Nyní pracují kolem IBMXFF a iniciují jednotlivce, protože vědí že v IBMXFF je síla. S jednotlivci  ovšem mohou manipulovat. IBMXFF rovněž zajišťuje jednotný a spravedlivý proces pro Freestyle BMX komunitu.

UCI se mnou ukončila kontakt a nepozvala mě, abych byl součástí této komise pro Freestyle BMX, o níž jsme diskutovali už v roce 2003. Zdá se, že se mě více méně snaží vyhnat podobně, jako Dennise, protože jsem navrhl, aby IBMXFF vytvořila v rámci UCI nezávislý prvek, který by zastupoval jádro našeho sportu a byl autentický.

Navrhnul jsem velice jednoduchý způsob, jak podpořit toto hnutí s UCI začleněním naší komunity (sportovci a představitelé BMX průmyslu), aby mohli náš sport spravovat a řídit v dobrém zájmu nás všech. Jak jsem již uvedl:

Výbor Freestyle BMX bude mít 5 členů. 3 členové z IBMXFF a dva členové z UCI. IBMXFF a UCI předloží své členy k volbě do řídícího výboru. Každý člen výboru má stejné hlasovací právo. Minimum pro platné zasedání se stanový na 3 členy – 2 z IBMXFF, 1 z UCI. Toto bylo zavrženo. Navrhoval jsem to několikrát, ale marně. Myslím, že to mám chápat jako zprávu, že nejsem dostatečně respektován v UCI pro zapojení do Freestyle BMX a Olympiády. Možná je to proto že vím, co je pro náš sport nejlepší z hlediska nezávislosti.

Takže pokud jsme rozděleni, ta část našeho sportu, kterou zastupuji, bude i nadále reprezentovat nezávislost a bude dělána pro jezdce.

Doufal jsem , že IOC stanovený cíl „přizpůsobovat a nadále posilovat principy dobré správy a etiky menícím se požadavkům“ povede k mému a IBMXFF přímému zapojení do plánování Freestyle BMX v Tokyu 2020. Ale podle zkušeností bych řekl, že to tak nebude. Pro ty, co podporují Olympijské hnutí jako takové, Freestyle BMX jezdci budou platit UCI roční poplatek za to, že budou součástí našeho sportu, který UCI kontroluje, a taky za to,že se jmenujeme FREEstyle.

NEPŘIDÁVEJTE SVOU UDÁLOST DO KALENDÁŘE UCI, POKUD CHCETE PONECHAT NÁŠ SPORT SVOBODNÝ.

Budu i nadále usilovat o nalezení těch nejlepších hostitelů našeho nezávislého sportu pro světový šampionát IBMXFF a o spojení IBMXFF s dalšími závody, které sdílí a chtějí dát zpět našemu sportu to, co je pro něj nejlepší. Pokud organizujete událost BMX, neváhejte nás do IBMXFF kontaktovat, abyste se stali součástí našeho nezávislého sportu.

Vytvořili jsme taky vlastní nezávislou „síň slávy“, která bude umístěna v – Oklahoma Sports Hall of Fame new venue downtown Oklahoma City at the Chickasaw Bricktown Ballpark, 2 S Mickey Mantle Dr, Oklahoma City, OK.

Mám v plánu debutovat s událostí v roce 2018. Více informací již brzy.

Pokud se jednoho dne UCI nebo IOC rozhodnou pro rovnost a pro to, co je správné pro Freestyle BMX, mají můj kontakt.

S pozdravem,

Mat Hoffman.

Překlad: Erik Figar

Zdroj: BMX Union 

Pozn. Jedná se o volný překlad, proto doporučujeme originální znění.

 

Publikováno 8.3.2018, Autor: Erik Figar, Zobrazeno: 980×